De verhouding tussen vrouwen en mannen

Sceptici beweren wel eens dat het verschil tussen vrouwen en mannen in Nederland vrijwel opgeheven is. Vrouwen hebben de broek aan en als ze dat onverhoopt niet hebben probeert de PvdA wel een wet in het leven te roepen om het aantal vrouwen in topposities met quota te regelen.

In Rusland lachen ze om dergelijke naïviteiten. Het maatschappelijk, sociaal, cultureel, economisch en seksueel verschil tussen man en vrouw is er veel groter dan bij ons en dat merk je aan alles. De eerste keer dat ik in Rusland een deur in het gezicht van een vrouw liet slaan (dagelijkse praktijk in Nederland), leverde dat zoveel consternatie op, dat ik tot op de dag van vandaag die onbewuste onbeschoftheid nagelaten heb. En toen ik bij het uitstappen uit de bus een vriendin geen hand aanreikte, werd ik stomverbaasd aangegaapt alsof ik die laatste zeldzame boer uit Oost-Oechtsjoersk was die geen enkele manieren geleerd had.

De Russische journaliste Natalja Radoelova houdt in het tijdschrift Ogonjok (de Russische HP/De Tijd) een wekelijkse column bij waarin zij de sekseverschillen in Rusland en bijbehorende misverstanden en botsingen beschrijft. Deze columns geven op komische wijze een korte introductie in Rusland. Aan de hand van hedendaagse man-vrouw-verhoudingen krijgen we een beeld van gangbare denkbeelden over politiek, sport, seksisme en nog veel meer.

Vanaf heden verschijnen op de Primaire Berichten af en toe vertalingen van deze columns. Morgen de eerste: Haar held.